Zavolejte nám

739 002 750

Napište nám

info@federdrom.cz

  • English
Partner

Člověk v tísni o.p.s.

Kontakt

Člověk v tísni o.p.s.

Šafaříkova 635/24, Praha 2, 120 00
Komenského 15, Přerov, 750 02

Telefon

+420 777 367 765

Email

vojtech.vodsedalek@clovekvtisni.cz

Web

www.clovekvtisni.cz

Organizace

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost, která není lhostejná k problémům doma ani za hranicemi naší země. Chceme se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

 

Komunitní práce

Komunitní práci realizujeme v současné době v Přerově ve dvou vyloučených lokalitách na ulicích Kojetínská a Husova. Snažíme se obyvatele těchto lokalit motivovat k hledání vlastních cest řešení problémů a vylepšování podmínek k životu nejen v místních komunitách, ale i ve většinové společnosti. Díky projektu Romští lídři – hybatelé změny budeme schopni společně vybudovat komunitní centrum, které bude sloužit obyvatelům obou vyloučených lokalit, a to jak pro schůzky aktivních členů, volnočasové aktivity tak i vzdělávání. Dále se budeme soustředit na budování kapacit aktivních obyvatel a zlepšení soužití mezi obyvateli SVL a většinovou společností.