Zavolejte nám

739 002 750

Napište nám

info@federdrom.cz

  • English
Partner

Komunita Ostrava – Přívoz

Kontakt

Neformální název organizace: „Zadní Přívoz“

Ostrava-Přívoz, 702 00

Email

zadniprivoz@seznam.cz

Organizace

V roce 2020 se začala v Zadním Přívoze realizovat komunitní práce, a to za podpory a realizace projektu Diecézní charity ostravsko – opavské financovaného z dotace Úřadu vlády ČR. Do komunitní práce se zapojili, jak Romové, tak i sousedé z majority. Doposud aktivním obyvatelům nebyla taková podpora komunitní práce v řešení jejich témat, problémů, zájmů nebo zapojení do věcí veřejných nikým nabídnuta. Zkušenost ze zplnomocňování zespodu zatím sami nemají. V současné době je komunita schopna vygenerovat své zástupce, lídry, kdy dochází k postupnému zvyšování sebevědomí jejích členů, ke zmocňování při využívání zdrojů, které má komunita k dispozici k prosazování společných zájmů. Členové komunity ztrácejí pocit beznaděje a apatie a získávají konkrétní představu o svých právech a povinnostech a o krocích, kterými se jich mohou domáhat.

Komunitní práce

Na základě setkávání jádrových skupin si členové zvolili své lídry k zastupování na jednáních s místostarosty městské části Moravské Ostravy a Přívozu k řešení odstranění obří skládky na ul. Úprkova a Rovná, zástupci Městské policie k řešení bezpečnosti a veřejného pořádku, účast na Multidisciplinárním týmu k předávání informací zástupcům organizací a institucí, „co se děje v sociálně vyloučené lokalitě“. Zástupce (lídr) aktivních obyvatel také jednal o opravách chodníků. Podařilo se jim také vyjednat větší frekvenci vývozu kontejnerů na směsný odpad, třikrát v týdnu. Dále chtějí řešit prostor pro trávení volného času pro své děti s umístěním laviček a dětských prvků. Své plány také chtějí zaměřit na nově přistěhované rodiny v domech soukromých vlastníků a uspořádat pro rodiče a děti kulturní či sportovní akci, aby se navzájem poznali, předali si informace, „co dělají, aby byly transparentní“ pro všechny obyvatele v komunitě.