Zavolejte nám

739 002 750

Napište nám

info@federdrom.cz

  • English

Záměrem projektu je vytvoření efektivní romské platformy sestavené z romských lídrů ze 4 vybraných lokalit v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Konkrétně se jedná o členy lokálních skupin z Ostravy-Kunčiček, Ostravy-Přívozu, Přerova a Třince. Lídři projdou šestidílným vzdělávacím blokem připraveným na míru jejich potřebám a požadavkům. Získané znalosti a dovednosti jim pomohou lépe se orientovat v problematice komunitní práce, angažovat a efektivně pracovat ve svých komunitách, spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými organizacemi a tímto způsobem přispět k naplňování cílů Strategie romské integrace na krajské a místní úrovni. 

Sestavení vzdělávacího plánu budou předcházet mapovací workshopy v jednotlivých lokalitách. Následně bude vzdělávací plán realizován formou seminářů a perspektiv v oblasti komunitní práce. Garantem této aktivity je Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, která je zároveň partnerem projektu.

Prohloubením dovedností a kompetencí Romských lídrů, může docházet k efektivnější tvorbě strategií v boji se sociálním vyloučením na místních úrovních. Lídři budou podporováni také při realizaci místních komunitních aktivit a akcí (praktické uplatnění získaných kompetencí) – včetně výjezdních akcí komunit a akcí na propojování sousedství v lokalitách (akce na zlepšení komunikace s lidmi žijícími kolem lokalit).

Projekt je zaměřen také na vzdělávání a osvětu zástupců většinové společnosti, především zaměstnanců institucí a úřadů, kteří při své práci přicházejí s Romy do styku, a to o problematice sociálního vyloučení Romů, o jeho příčinách i o metodě komunitní práce v romských komunitách.

V rámci projektu budou zpracovány propagační materiály (profesionální videa, fotografie aj.) a vytvořeny webové stránky projektu, s cílem zlepšit mediální obraz romské komunity v české společnosti.