Zavolejte nám

739 002 750

Napište nám

info@federdrom.cz

Medailonek lídra

Margita Horňáčková

Ostrava-Kunčičky

 

Jak dlouho jste zapojena do komunitní práce:

Do komunitní práce jsem zapojena od roku 2014.

Co pro Vás znamená komunitní práce?

Komunitní práce pro mě znamená zapojovat celou komunitu do dění v lokalitě. Vylepšovat prostory, kde bydlíme a zapojovat nově přistěhované rodiny, aby zde zakořenily a vytvořily si vztah k lokalitě.

Proč jste se do komunitní práce zapojila?

Do komunitní práce jsem se zapojila, abych změnila situace v lokalitě, které mi vadily např. bezpečnost, nepořádek kolem domů, sousedské spory. Malé společné úspěchy jsou pro mě důležité a posilují moji motivaci dále v komunitní práci pokračovat.