Zavolejte nám

739 002 750

Napište nám

info@federdrom.cz

  • English
Odborná konference představí komunitní práci jako účinný nástroj sociálního začleňování

Odborná konference představí komunitní práci jako účinný nástroj sociálního začleňování

Inspirativní pohled na problematiku sociálního začleňování nabídne odborná konference na téma: Komunitní práce – účinná metoda sociální integrace Romů. Konferenci ve spolupráci s partnery pořádá Diecézní charita ostravsko-opavská a uskuteční se 15. června od 9 hodin v Ostravě.

„Situace obyvatel města Ostravy žijících v sociálně vyloučených lokalitách se přes působení sociálních pracovníků neziskovek i města nezlepšuje, spíše naopak, a týká se to zvláště romské menšiny. Jedno z řešení, které přináší pozitivní výsledky je metoda komunitní práce s aktivními obyvateli těchto lokalit. Proto v roce 2021 vznikl projekt Romští lídři – hybatelé změny, podpořený grantem z Norských fondů. Ten se snaží aktivizovat romské obyvatele a pomoci jim měnit věci tzv. odspodu. Konference je završením tohoto projektu a ukazuje, jak účinná umí být metoda komunitní práce“, vysvětluje důvody pořádání konference Ing. Miroslav Hodeček, vedoucí útvaru sociálního začleňování Diecézní charity ostravsko-opavské.

Na konferenci vystoupí zástupci vládních, vzdělávacích i samosprávních institucí. Diecézní charita ostravsko-opavská představí projekt Romští lídři – hybatelé změny, na kterém spolupracuje od roku 2021 s partnery z neziskových organizací Bunkr, o. p. s. z Třince a Člověk v tísni, o. p. s. z Přerova, Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity, ostravským romským spolkem Komunitní skupina – Společná cesta, z. s. a statutárními městy Ostrava a Třinec. Svou činnost budou prezentovat také aktivní zástupci romských komunit z Ostravy-Kunčiček, Ostravy-Přívozu, Přerova a Třince, které se do projektu zapojily.

První blok programu poskytne pohled z centrální úrovně. Vystoupí vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Mgr. Lucie Fuková s příspěvkem, který představí vize a očekávání nového Úřadu vládního zmocněnce pro záležitosti romské menšiny. S otázkami možností participace romských lídrů při řešení problematiky sociálního vyloučení Romů naváže Mgr. Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování.

Ve druhé tematické sekci prezentuje děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. zkušenosti z přípravy a realizace vzdělávání na míru dle potřeb romských lídrů. Konference bude pokračovat sdílením zkušeností z osvětových seminářů  pro pracovníky magistrátů z Třince a Ostravy.

„U aktivních romských občanek je vidět, jak jim vzdělávání, workshopy a další podpora, které získaly v rámci projektu, umožnily jejich osobní růst a zvýšily jejich kompetence. Pro pracovníky statutárního města Třince, odboru sociálních věcí, bylo velkým přínosem setkání s nimi v rámci společného workshopu, kde jsme se mohli lépe poznat a pochopit,“ hodnotí přínos projektu PhDr. Jana Klusová, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Třinec.

V podobném duchu shrnuje spolupráci Mgr. Lucie Škvaridlová, koordinátorka sociálního začleňování Magistrátu města Ostrava: „Intenzivní a dlouhodobý kontakt s lídry aktivních komunit, které se potýkají se sociálním vyloučením, se může stát stavebním kamenem další spolupráce ke spokojenosti všech.“

Součástí programu konference bude také představení regionální romské platformy Feder Drom, která propojila zástupce aktivních komunit vyloučených lokalit z Ostravy, Přerova a Třince. Jejím členům umožnila s podporou komunitních pracovníků realizovat aktivity, které přispívají k rozvoji samotných lídrů i komunit.

„V Přerově aktivní obyvatelé založili komunitní centrum, sami opravili vybydlený byt a nové prostory, které se podařilo vybavit díky projektu, nyní slouží k setkávání jádrové skupiny, plánování komunitních akcí a volnočasovým aktivitám,“ popisuje metodik komunitní práce Člověka v tísní, o. p. s. Mgr. Vojtěch Vodseďálek.

Jedinečnost projektu potvrzuje také koordinátorka pro romskou platformu z třinecké organizace Bunkr, o. p. s. Mgr. Lenka Szotkowská, která upozorňuje na to, že platforma slouží jako prostředek rozvoje, sdílení a vzájemného učení se a propojuje romské lídry z Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Závěr konference bude patřit workshopům s romskými lídry a zástupci aktivních partnerských komunit z Ostravy-Kunčiček, Ostravy-Přívozu, Přerova a Třince, které nabídnou účastníkům konference příležitost k vzájemné diskuzi.