Zavolejte nám

739 002 750

Napište nám

info@federdrom.cz

  • English
Romští lídři vycestovali do Nizozemí, aby se vzdělávali v komunitní práci

Romští lídři vycestovali do Nizozemí, aby se vzdělávali v komunitní práci

Čtyři dny, čtyři komunity, čtyři koordinátoři. Členové a partneři romské platformy Feder Drom společně vycestovali do Nizozemí. Cílem bylo setkáni s místními komunitami a lídry, kteří se věnují komunitní práci, sdílení praxe a přenos ověřených zkušeností do českého prostředí.

Zahraniční výjezd se uskutečnil v polovině září a cílovými městy byly Utrecht a Amsterdam, kolébky komunitní práce. Program zahrnoval návštěvy místních komunit a zejména setkání s nizozemskou expertkou na komunitní práci Leidou Schuringou.

V Amsterdamu navštívili lídři největší komunitní centrum De Meevart. Vedoucí centra představil jeho fungování a základní principy společné práce pro komunitu.

Důležité faktory fungování komunitního centra

  • Vytvořit prostor, kde mohou lidé vyjádřit své názory, protože nevyřčené snadno vytváří konflikty.
  • Hledat shodu v řešených tématech.
  • Nastavit rovnocenný vztah mezi lídry a členy komunity.
  • Zaměřit se na společné zájmy komunity a neupřednostňovat své osobní cíle.
  • Sdílet zkušenosti a know-how komunitního centra s ostatními a myslet na udržitelnost.
  • Nastavit maximální transparentnost činnosti komunitního centra.

Po inspirujícím workshopu lídři pokračovali na komunitní večeři do centra Huis van de Wijk de Meeuw, o kterou se postaral sociální podnik Resto VanHarte. Lídři se mohli setkat s místními obyvateli a vidět v praxi, jak může vypadat jedna z komunitních akcí, která je přínosná pro budování vztahů v komunitě.

Následujícím dnem provázela lídry Leida Schuringa, nizozemská expertka na komunitní práci. Hlavním programovým tématem byla motivace a otázka: proč se aktivně zapojit do komunitní práce? Lídři navštívili tři komunitní centra v Utrechtu:

  • 3 Generatie Centrum, které je otevřené dětem, rodičům i prarodičům a zaměřuje se na všechny tyto tři generace, které se snaží navzájem propojovat a posilovat jejich vzájemné vztahy.
  • Hart van Noord, které pořádá aktivity pro obyvatele žijící ve stejnojmenné lokalitě, např. jazykové kurzy pro děti i dospělé, jógu, kurzy šití nebo organizuje společné obědy pro seniory.
  • De Nieuwe Jutter, komunitní centrum s více než 30 letou historií, které je důležitým místem pro setkávání sousedů i útočištěm pro sociálně potřebné skupiny obyvatel.

Součástí programu byly diskuzní skupinky s dalšími hosty, např. s právničkou Milou van Burik, která obhajuje práva menšin; Daphne van Eeden, zástupkyní organizace Movisie, která se zaměřuje na komplexní řešení sociálních problémů nebo s komunitní pracovnicí Nienke Zeeman, která lídrům představila metodu ABCD zaměřenou na práci se zdroji.

V jednotě je síla, nevzdávejte to a věřte, že to půjde

A co je pro komunitní práci důležité? Ze zpětné vazby lídrů vyplynulo, že je pro komunity podstatné zažít úspěch; mít možnost se inspirovat jinde a získávat nové zkušenosti; budovat společnou důvěru a osobní vztahy mezi členy komunity i komunitními pracovníky a samotná svoboda v komunitní práci.

Romská platforma Feder Drom vznikla díky projektu Diecézní charity ostravsko-opavské Romští lídři – hybatelé změny, který podpořil grant z Norských fondů 2014–2021. Projekt se zaměřuje na rozvoj romských lídrů z vyloučených romských komunit v Ostravě-Kunčičkách, Ostravě-Přívozu, Přerově a Třinci. Cílem je prostřednictvím vzdělávání posilovat kompetence lídrů, šířit osvětu v majoritní společnosti a budovat spolupráci mezi komunitami.


Projekt „Romští lídři – hybatelé změny“ je podpořen grantem z Norských fondů 2014–2021.

 

Realizátorem projektu je Diecézní charita ostravsko-opavská a partneři.