Zavolejte nám

739 002 750

Napište nám

info@federdrom.cz

  • English
Debatovali jsme s úředníky o sociálním vyloučení Romů

Debatovali jsme s úředníky o sociálním vyloučení Romů

Dne 23. 11. 2022 proběhl první ze čtyř plánovaných osvětových seminářů pro zástupce veřejné správy. První seminář byl určen pro úředníky ze Statutárního města Třinec. Cílem semináře bylo představit především problematiku sociálního vyloučení Romů a úskalí, se kterými se potýkají. Součástí programu bylo také představení projektu a regionální romské platformy Feder Drom a zejména komunitní skupiny z Třince, která je její součástí.

Úředníci se dozvěděli informace o aktivitách projektu Romští lídři – hybatelé změny, zejména o romské platformě a zapojených lokalitách. Poté jim byl představen smysl a principy komunitní práce jako metody aktivizace osob ze sociálně vyloučených lokalit. Seminář byl doplněn příklady z praxe, fotografiemi z realizovaných aktivit, a také video medailonky romských lídrů. Zástupci veřejné správy, tak zjistili, jak komunitní práce v lokalitách probíhá, především se dozvěděli o komunitních aktivitách probíhajících v Třinci. V druhé polovině semináře byly představeny a diskutovány příčiny sociálního vyloučení Romů.

Seminář proběhl v příjemné přátelské atmosféře. Zajímavým zjištěním bylo, že zástupci úřadu dosud nevěděli o aktivitách lídryň z Třince, a proto bylo velice důležité společné setkání a seznámení se, aby mohli do budoucna navázat spolupráci ve společných tématech. Jedním z těchto témat může být provoz potravinové banky.  Věříme, že i další semináře proběhnou v podobném duchu.